portada

Població de Palma i mobilitat sostenible

08/08/2017 08:00

Són vàries les Administracions Públiques que com actors urbans, en ocasions col·laborant amb entitats del tercer sector, han volgut adoptar els principis del Desenvolupament Orientat al Transport (DOT) per establir un model urbà que respecti una sèrie de criteris estandarditzats que haurien de fonamentar qualsevol actuació urbana que afecti a la mobilitat, tant al planejament com al disseny. Llavors, la voluntat de l’eina TOD Standard (DOT en anglès) és proporcionar una metodologia general que centri el transport públic i la mobilitat no motoritzada a nous desenvolupaments urbans

Segueix llegint →

Per què no recicles?

26/06/2017 20:27

En el camp de la gestió de residus, reciclar consisteix en generar nous materials a partir d’un residu. Es tracta, doncs, de transformar un material ja usat per tal de poder tornar a ser utilitzat. Reciclar és una opció per gestionar els residus que generem. Concretament, del triatge i reutilització dels residus segons la seua tipologia (paper i cartró, vidre, matèria orgànica…) en diem recollida selectiva; el procés de retornar els residus al seu material original es produeix en les plantes de triatge. Així mateix, la part de residus que correspon a la fracció rebuig o resta

Segueix llegint →

El color blau per una economia de futur

24/05/2017 18:09

Des de fa temps l’economia busca nous models per fer front a la situació precària actual. Davant de la crisis global s’ha posat en evidència la ineficàcia dels models utilitzats. D’una banda, l’economia financera, basada en el crédit bancari y el deute permanent. I de l’altra, l’economia verda, basada en grans inversions per preservar el medi ambient que la fan inviable. Va ser per oferir una alternativa a l’economia verda, que l’economista belga Gunter Paulin va desenvolupar un nou model econòmic, conegut com l’economia verda. El model de Paulin es resumeix en que hem

Segueix llegint →