Choose. Change. Combine. L’aposta de les ciutats per un sistema de mobilitat multimodal

El passat 11 d’octubre començava l’European Mobility Week en la qual 1869 ciutats de 42 països diferents organitzen accions i activitats a l’entorn de la mobilitat sostenible, potenciant el transport públic, caminar o la bicicleta enfront els vehicles privats.

Figura 1: Estats amb més de 30 ciutats participatns a l’European Mobility Week 2015.

Font: Elaboració pròpia.

Sota el lema “Choose. Change. Combine” l’objectiu principal és apostar per ciutats amb un sistema de transport multimodal, que permeti la coexistència pacífica de peatons, ciclistes i transport públic.

Els beneficis de substituir l’oligarquia del transport privat –principalment cotxes i motocicletes- per una combinació d’altres agents de transport són nombrosos, i la comissió europea en destaca d’individuals i col·lectius. Els principals són els següents:

  • Estalviar temps i utilitzar-lo eficientment: utilitzant el transport públic disposes de temps per llegir el diari, consultar els correus electrònics a través de l’smartphone, treballar amb el portàtil, xatejar amb els amics o simplement seure, relaxar-se i escoltar música.
  • Fer exercici físic: Anar a la feina caminant o en bicicleta en distancies mitjanes (més de 5km) permet realitzar els 30 minuts d’exercici diaris recomanats per mantenir-se en forma i tenir una major esperança de vida.
  • Estalviar diners per tu: els usuaris de transport públic s’estalvien  de mitjana 500 – 600 litres de carburant per any, l’equivalent a 15 dipòsits plens.
  • Estalvi de diners per la societat: cada quilòmetre realitzat en bicicleta en comptes de vehicle de motor té un estalvi de 0,97 euros en costos indirectes. Una ciutat com Amsterdam on cada dia es recorren més de dos milions de quilòmetres en bicicleta estalvia més de 700 milions d’euros per any. 
  • Aconseguir ciutats pensades i planificades per viure-hi: la infrastructura per desplaçar-te en cotxe de casa a la feina consumeix més de 90 vegades més d’espai que realitzar el viatge en metro, i 20 vegades més que si agafes el bus o el tramvia. L’espai disponible pot destinar-se a parcs, àrees peatonals o espai públic, fomentant la cohesió ciutadana i els elements identitaris dels barris.
  • Disminuir la contaminació atmosfèrica i augmentar la qualitat de vida de la ciutadania.

És evident que la planificació urbana dins de l’àmbit de la mobilitat ha d’incorporar una sèrie de requisits per fer front a les infraestructures multimodals. Cal garantir una xarxa sòlida de transport públic en autobús, tramvia i metro, amb bones connexions entre elles i sistemes tarifàries integrades. Tenir informació disponible i actualitzada en temps real de l’estat d’aquestes connexions també en facilita el seu ús. Planificar carrils bici útils i reals, interconnectats entre sí i segurs, aïllats de les zones de peatons i vehicles motoritzats. Mantenir àrees peatonals i dissenyar ciutats poc segmentades, amb variabilitat d’usos a cada zona, combinant els comercials amb l’habitatge i els serveis per tal d’evitar haver de recórrer grans distàncies.

Si és inevitable agafar el cotxe per a fer segons quins trajectes cal potenciar estratègies de carsharing i facilitar l’estacionament dels vehicles a les entrades de les grans ciutats en hubs de connexió entre les principals carreteres i els sistemes de transport públic. 

L’European Mobility Week s’ha materialitzat en més d’un miler d’activitats amb un objectiu comú. Barcelona s’hi ha incorporat després d’uns quants anys de no fer-ho recuperant el Dia Sense Cotxes (diumenge 17 d’octubre), on s’han tallat deu carrers i s’hi han realitzat activitats familiars i esportives. Esperem que més que més enllà del contingut simbòlic sigui una declaració d’intencions pel que fa a la seva política urbana cap a un model multimodal, saludable i sostenible. 

Referències:

Do the right mix campaign: http://www.dotherightmix.eu

European Mobility Week: http://www.mobilityweek.eu/

Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura: http://ajuntament.barcelona.cat/setmanamobilitat

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer