El fenomen de “El Niño”. Any 2015, un dels més intensos dels útlims anys?

L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) avisa d’una probable intensificació de l’actual fenomen de “El Niño” abans de finals d’any, amb el punt més alt entre octubre de 2015 i gener de 2016. En una comunicació realitzada l’1 de setembre d’aquest mateix any, la OMM va anunciar que les previsions dels models i les opinions dels experts suggereixen que les temperatures de la superfície de l’aigua en les parts central i oriental del Pacífic tropical és probable que augmentin 2ºC per sobre del normal. Això podria suposar que es convertís en un dels quatre episodis més forts de “El Niño” des de 1950 (essent fins ara els pitjors els de 1972-73, 1982-83 i 1997-98). 

Durant el mes d’agost les temperatures de la superfície de les parts central i oriental del Pacífic tropical s’han situat entre 1,3 i 2,0ºC per sobre del normal, superant llindars de “El Niño” en aproximadament un grau, fet que indica que la intensitat de l’actual episodi de “El Niño” és molt significativa (OMM, 2015). 

Un mes i mig després d’aquest comunicat, van saltar les alarmes amb l’aparició de l’Huracà Patricia, un huracà que va arribar a superar la categoria 5 i que en tocar terra es va transformar en el cicló tropical més intens observat mai en l’hemisferi occidental en termes de pressió atmosfèrica i el més fort a nivell global en termes de vent màxim.

Imatge 1. Imatge satèl·lit Huracà Patricia.

Però, què és realment el fenomen de “El Niño” i quins efectes produeix?

“El Niño” és un fenomen climàtic relacionat amb l’escalfament de l’aigua del mar. Aquest es produeix quan es donen les següents condicions: 

  • Augment de la pressió a nivell del mar a la regió d’Oceania i reducció de la pressió a nivell del mar al Pacífic tropical  i subtropical junt a les costes d’Amèrica del Sud i Amèrica Central. Aquesta alteració contribueix a disminuir o anul·lar la diferència de pressió a nivell del mar entre ambdós extrems del Pacífic equatorial. 
  • Aquesta disminució de la diferència de pressió contribueix al debilitament dels vents alisis, que en casos extrems poden invertir la seva direcció. La menor intensitat d’aquest vents comporta que redueixi la surgència d’aigües profundes (més fredes) a la superfície del mar, la qual cosa es tradueix en un augment de la temperatura superficial del mar en aquesta regió. 
  • El debilitament dels vents alisis comporta un menor efecte d’arrossegament de la superfície de l’oceà, la qual cosa contribueix a que es redueixi la diferència del nivell del mar entre ambdós extrems del Pacífic equatorial. Això produeix un augment del nivell del mar a les costes d’Amèrica del Sud i una disminució del nivell a les costes d’Oceania. Com a exemple es pot veure el nivell del mar registrat a l’estació de les Illes Galápagos, a uns mil quilòmetres d’Equador, durant el fenomen de “El Niño” de 1997. 

L’efecte més notori d’aquest fenomen és que, on la temperatura de la superfície del mar és més alta, a la costa d’Amèrica del Sud, es forma gran nuvolositat i precipitacions, mentre que a l’altre extrem del Pacífic equatorial, a Austràlia i Indonèsia, es creen episodis greus de sequeres.  

Imatge 1. Esquema gràfic del fenomen de “El Niño”. Font. El País, “El Niño” serà uno de los peores desde 1950 por el cambio climático

Per una banda, els períodes de precipitacions a la costa d’Amèrica del Sud poden provocar greus inundacions i destrosses importants degut a fortes pluges, i la formació de ciclons i huracans de gran intensitat, mentre que, per altra banda, els períodes de sequera a Oceania poden ocasionar greus incendis així com falta d’aigua per a la població de la zona. 

Així, en el cas del fenomen de “El Niño” de l’any 2015, a finals del mes de juliol d’aquest mateix any, científics de la NASA i altres agències van començar a observar algunes similituds entre les actuals condicions de temperatura del mar i les que hi havia quan es va desenvolupar el fenomen de “El Niño” l’any 1997-98, un dels precedents més potents.  

Imatge 2. Temperatures de l’aigua superficial del Pacífic equatorial al juliol de l’any 1997 i al juliol de l’any 2015. Font. Global climate change NASA

Al llarg dels anys el fenomen de “El Niño” ha tingut un aliat cada vegada més evident: el canvi climàtic. D’acord amb diversos estudis, el canvi climàtic contribueix a aquest augment de temperatures de la superfície de l’aigua del mar, potenciant encara més els efectes d’aquest fenomen. A més, segons David Carlson, cap del Programa d’Investigació del Clima de la OMM, a diferència de l’últim fenomen de “El Niño” (1997-98), l’actual “Niño” està succeint sota noves condicions influïdes pel canvi climàtic. Des d’aleshores el món ha canviat molt i la capa de gel del mar Àrtic s’ha reduït a nivell mínims, al mateix temps que s’han perdut fins a un milió de quilòmetres quadrats de superfície nevada a l’hemisferi nord. Carlson comenta que amb la influència del desgel de l’Àrtic i l’escalfament del Pacífic tropical no es sap del cert què passarà, si ambdós patrons es reforçaran un a l’altre, si s’anul·laran mútuament, o per contra influiran en diferents zones del planeta. No hi ha precedents per a aquesta situació.  

Com s’ha comentat, un dels fenòmens de “El Niño” més greus va ser el que es va produir els anys 1997-98. A Nord Amèrica, Centre Amèrica i Nord Est de Brasil va provocar importants sequeres que van ser la causa de la propagació de greus incendis. En aquestes regions, la falta d’aigua va ser un factor important en la propagació de malalties com el còlera. A Argentina i Perú es van produir inundacions extremes, deixant greus conseqüències en l’agricultura i economia de la zona. 

Imatge 3. Inundacions a Perú pel fenomen “El Niño” de l’any 1997. Font. Perú21

En el context en que ens trobem avui en dia, i sobretot amb la interacció de l’escalfament global, cal veure com influirà aquest factor al fenomen de “El Niño” i quines en seran les conseqüències. 

Mar Ruiz Arandes

Bibliografia: 

  • Noticia “El Niño” serà uno de los peores desde 1950 por el cambio climático. El País.
  • Comunicació. El Niño/La Niña hoy. Organización Meteorológica Mundial (OMM), 1 de septiembre de 2015.
  • El Niño conditions are growing stronger. Global Climate Change NASA (agost 2015)

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer