Imatge 1: Vista aèria del vaixell que realitza les prospeccions. Font: IAGC. Cortesia de Veritas DGC

El Ministeri d’ Agricultura i Medi Ambient ha autoritzat recentment els sondejos exploratoris que permetran a Repsol esbrinar si existeixen reserves d’hidrocarburs en les aigües de les Illes Canàries. Lanzarote i Fuerteventura són Reserva de la Biosfera però tot i així la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) ha estat favorable. Les Illes Balears esperen el seu torn per saber quin futur els devindrà. La crisis política sorgida entre Rússia i Europa a causa del conflicte de la península de Crimea, pot convertir-se també en una crisi energètica. Aquesta conjuntura política pot accelerar l’ interès que ja tenen les companyies petrolíferes i el govern en les reserves del Mediterrani i de Canàries.

Des del 1981 la filial de Repsol “Ripsa”, extreu petroli en una plataforma anomenada Casablanca situada a les proximitats del Delta de l’Ebre. La producció és escassa, però en els darrers anys amb l’obertura de dos nous pous connectats amb la plataforma petrolífera, s’ha passat dels 2.000 als 8.000 barrils diaris. Al 2011 es varen donar permisos a l’empresa escocesa Cairn Energy per fer sondejos sísmics entre les costes d’Eivissa i València. Actualment ja hi ha plataformes en fase d’explotació en el Golf de Cadis, en el Golf de Bizkaia i a les costes de Tarragona. A més s’han autoritzat 30 noves àrees marines per a l’exploració de jaciments. Oceana alerta que el 45% de les aigües espanyoles quedaran obertes a l’exploració i a l’explotació d’hidrocarburs si s’aproven els projectes pendents d’autorització administrativa.

Espanya és depenent de l’ importació de petroli en un 99,7%. La troballa de bosses de petroli en les aigües nacionals alleugeria aquesta dependència exterior. Però, segons Oceana, aquesta política energètica deixaria a Espanya despenjada de la política ambiental europea i passaria per alt els coneixements sobre el canvi climàtic que suposen l’explotació i el consum d’hidrocarburs. Per altra banda l’ Associació Espanyola de Companyies d’Investigació, Exploració i Producció d’Hidrocarburs i Emmagatzemant Subterrani (ACIEP) diu que l’exploració i producció d’hidrocarburs pot generar més de 250.000 llocs de feina en 20 anys.

L’exploració sísmica marina permet confirmar si hi ha estructures geològiques susceptibles d’emmagatzemar hidrocarburs. Per a aquesta exploració, la font sísmica més utilitzada són uns canons de so d’aire comprimit que es situen entre 4 i 8 metres de profunditat. Aquesta font acústica emet sons cada 10 segons que travessen la capa d’aigua i part del subsòl i reboten cap a la superfície. L’eco que generen es grava en hidròfons col•locats en una sèrie de cables anomenats streamers que poden arribar fins als 10 quilòmetres de longitud i són arrossegats per un vaixell. Aquestes dades es processen i serveixen per elaborar mapes d’estructures marines.

seismicsurveyImatge 2. Explicació gràfica del funcionament del sondejos sísmics Font: www.seismicsurvey.com.au

Els dispositius més comuns per a la realització de campanyes d’adquisició sísmica solen generar uns nivells d’intensitat sonora de fins a 250 decibels (dB), quan la comunitat científica ha adoptat 180 dB com el nivell d’intensitat sonora a partir del qual es poden produir danys fisiològics irreversibles en cetacis. La contaminació acústica pot causar la mort de les espècies marines que es troben a prop del canó i provocar lesions físiques internes des de varis metres fins a quilòmetres de distància. Poden existir a més, efectes a llarg termini a causa de l’exposició crònica i el so pot afectar als animals indirectament a causa dels canvis en l’accessibilitat de les seves preses. Ja que aquestes pateixen a la vegada els efectes de la contaminació acústica. S’ha comprovat una reducció gairebé immediata de fins el 70% de les captures en àrees pròximes a les prospeccions sísmiques. Entre les Balears i la costa catalana i valenciana existeix un corredor de migració de cetacis que es solapa amb les campanyes de les prospeccions sísmiques. Xavier Pastor, el president executiu de Oceana a Europa, assenyala que no cal esperar a que es produeixi un vessament de petroli per a lamentar danys. Els projectes afecten als caladors pesquers i a les rutes migratòries dels cetacis, tonyines i taurons pel que des del començament dels sondejos sísmics hi hauria milers d’organismes greument afectats.

DibujoImatge 3. Mapa de permisos i concessions per a l’explotació i l’exploració d’hidrocarburs. Font: WWF

L’exploració i l’explotació d’hidrocarburs posa en perill no tan sols l’economia local (el turisme i la pesca) de les zones on es realitzen aquestes activitats sinó també zones d’alta biodiversitat marina. A les Illes Canàries es plateja la creació d’un santuari de cetacis a l’hora que planeja l’allargada ombra de les prospeccions. Les peculiaritats oceanogràfiques de les Canàries converteixen l’arxipèlag en un centre d’alta riquesa de cetacis on hi conviuen espècies de pas com l’orca (Orcinus orca) o el vell marí (Monachus monachus) amb espècies que habiten en aquestes aigües en forma de colònies estables com són el dofí comú (Delphinus delphis), el dofí mular (Tursiops truncatus) o el cap d’olla negre d’aleta curta (Globicephala macrorhynchus). En el Mediterrani, les praderes de Posidonia oceanica, que formen un dels ecosistemes més importants i productius pel manteniment de la biodiversitat, es podrien veure afectades per les possibles fuites. Les praderes de posidònia tenen una gran capacitat per capturar carboni i entre les seves fulles hi viu una gran varietat d’espècies.

La decisió política d’apostar per una font d’energia fòssil amb un gran potencial d’efecte sobre el canvi climàtic va en contra dels plans de la UE sobre la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle pel 2030. Els experts del Panell Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) ens alerten constantment en els seus informes del perill associat a l’escalfament global, i si no es prenen decisions valentes i radicals a nivell global no serem a temps d’evitar el desastre que reiteradament ens han exposat. A més es posa en perill el patrimoni natural, social i econòmic de les regions del mediterrani i de les Illes Canàries. Moltes de les espècies exposades al perill de les prospeccions i de l’extracció d’hidrocarburs estan protegides per normatives i tractats internacionals, tot i que les avaluacions d’impacte ambiental presentades per les empreses interessades els passen per alt.

Vist com actua la justícia espanyola en els casos de catàstrofes ambientals per contaminació d’hidrocarburs (Prestige), a les empreses multinacionals dedicades a les energies fòssils els hi surt ben a compte posar en perill el patrimoni comunitari per a l’obtenció del benefici privat. La història ens ha deixat múltiples exemples de catàstrofes ambientals com la del Exxon Valdez a Alaska, la de Deepwater Horizon al Golf de Mèxic o la del Prestige a Galicia. La millor manera de combatre-les es canviar l’obsoleta energia fòssil per les energies renovables, l’estalvi energètic i l’eficiència energètica.

Jaume Vidal Rubí

Bibliografia

ACIEP http://www.aciep.com/

Cetáceos, pesca y prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias. Universidad de la Laguna. Facultad de Biología. http://www.gobcan.es/opencms8/export/sites/presidencia/prospecciones/ficheros/doc/informe_007.pdf

Ecologistas en Acción http://www.ecologistasenaccion.org/article27559.html

Greenpeace http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/10-y-una-razn-por-las-que-greenpeace-se-opone/blog/48679/

Marine Seismic Operations. IAGC March, 2002 http://www.iagc.org/files/306/

Oceana http://oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/comunicados-de-prensa/la-mitad-del-mediterraneo-espanol-podria-abrirse-a-la-explotacion-de-hidrocarburos/fe

Seismic survey. APPEA, the voice of australian’s oil and gas industry http://www.seismicsurvey.com.au/

Imagen 1: vista aérea del barco que realiza las prospecciones sísmicas. Fuente: IAGC. Cortesía de Veritas DGC

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente ha autorizado recientemente los sondeos exploratorios que permitirán a Repsol averiguar si existen reservas de hidrocarburos en las aguas de las Islas Canarias. Lanzarote y Fuerteventura son Reserva de la Biosfera pero aún así la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) ha sido favorable. Las Islas Baleares están pendientes del gobierno central para saber que futuro les espera. La crisis política surgida entre Rusia y Europa debido al conflicto de la península de Crimea, puede convertirse también en una crisis energética. Esta coyuntura política puede acelerar el interés que ya tienen las empresas petrolíferas en las reservas del Mediterráneo y de Canarias.

Desde 1981 la filial de Repsol “Ripsa”, extrae petróleo en una plataforma llamada Casablanca situada en las proximidades del Delta del Ebro. La producción es escasa, pero en los últimos años con la abertura de dos nuevos pozos conectados con la plataforma petrolífera, se ha pasado de los 2.000 a los 8.000 barriles diarios. En el 2011 se dieron permisos a la empresa escocesa Cairn Energy para practicar sondeos sísmicos entre las costas de Ibiza y de Valencia. Actualmente ya hay plataformas en fase de explotación en el Golfo de Cádiz, en el Golfo de Vizcaya y en la costa de Tarragona. Además se han autorizado 30 nuevas áreas marinas para la exploración de yacimientos. Oceana alerta que el 45% de las aguas españolas quedaran abiertas a la exploración y a la explotación de hidrocarburos si se aprueban los proyectos pendientes de autorización administrativa.

España es dependiente de la importación de petróleo en un 99,7%. Encontrar bolsas de petróleo en las aguas nacionales aligeraría ésta dependencia exterior. Pero según Oceana, ésta política energética dejaría a España descolgada de la política ambiental europea y haciendo oídos sordos a los conocimientos sobre el cambio climático. Por otra parte la Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP) dice que la exploración y producción puede generar más de 250.000 empleos en 20 años.

La exploración sísmica marina permite confirmar si hay estructuras geológicas susceptibles de almacenar hidrocarburos. La fuente sísmica más utilizada para la exploración son los cañones de sonido de aire comprimido que se sitúan entre 4 y 8 metros de profundidad. Ésta fuente acústica emite sonidos cada 10 segundos que atraviesan la capa de agua y parte del subsuelo y rebotan hacia la superficie. El eco que generan se graba en hidrófonos colocados en una serie de cables llamados streamers que pueden llegar hasta los 10 kilómetros de longitud y son arrastrados por un barco. Estos datos se procesan y sirven para elaborar mapas de estructuras marinas.

seismicsurveyImagen 2. Explicación gráfica del funcionamiento de los sondeos sísmicos Fuente: www.seismicsurvey.com.au

Los dispositivos más comunes para la realización de campañas de adquisición sísmica suelen generar unos niveles de intensidad sonora de hasta 250 decibelios (dB), cuando la comunidad científica ha adoptado 180 dB como el nivel de intensidad sonora a partir del cual se pueden producir daños fisiológicos irreversibles en cetáceos. La contaminación acústica puede causar la muerte de las especies marinas que se encuentran cerca del cañón y provocar lesiones físicas internas desde varios metros hasta kilómetros de distancia. Pueden existir además efectos a largo plazo a causa de la exposición crónica y el sonido puede afectar a los animales indirectamente a causa de cambios en la accesibilidad de sus presas. Estas sufren a la vez los efectos de la contaminación acústica. Se ha comprobado una reducción casi inmediata de hasta 70% de las capturas en áreas próximas a las prospecciones sísmicas. Entre las Baleares y la costa catalana y valenciana existe un corredor de migración de cetáceos que se solapa con las campañas de prospecciones marinas. Xavier Pastor, el presidente de Oceana en Europa, apunta que no hace falta esperar a que se produzca un derrame de petróleo para lamentar daños. Los proyectos afectan a los caladeros de pesca y a las rutas migratorias de cetáceos, tortugas y tiburones por lo que desdel principio de los sondeos sísmicos habría miles de organismos afectados.

DibujoImagen 3. Mapa de permisos y concesiones para la explotación y exploración de hidrocarburos Fuente. WWF

La exploración y la explotación de hidrocarburos pone en peligro no solo la economía local (el turismo y la pesca) de las zonas donde se realizan estas actividades si no también zonas de alta biodiversidad marina. En las Islas Canarias se plantea la creación de un santuario de cetáceos a la vez que planea la larga sombra de las prospecciones. Las peculiaridades oceanográficas de las Canarias convierten el archipiélago en un centro de alta riqueza de cetáceos donde conviven especies de paso como la orca (Orcinus orca) o la foca monje (Monachus monachus) con especies que habitan en estas aguas en forma de colonias estables como son el delfín común (Delphinus delphis), el delfín mular (Tursiops truncatus) o el calderón tropical o de aleta corta (Globicephala macrorhynchus). En el Mediterráneo, las praderas de Posidonia oceanica, que forman uno de los ecosistemas más importantes y productivos por el mantenimiento de la biodiversidad se podrían ver afectadas por los posibles escapes. Las praderas de posidonia tienen una gran capacidad para capturar carbono y entre sus hojas vive una gran variedad de especies.

La decisión política de apostar por una fuente de energía fósil con un gran potencial de efecto sobre el cambio climático va en contra de los planes de la UE sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2030. Los expertos del Panel Intergubernamental para el Cambio Climático (IPCC) nos alertan constantemente del peligro asociado al calentamiento global, y si no se toman decisiones valientes y radicales a nivel global no estaremos a tiempo para evitar el desastre que tantas veces nos han expuesto. Además se pone en peligro el patrimonio natural, social y económico de las regiones del mediterráneo y de las Islas Canarias. Muchas de las especies expuestas al peligro de las prospecciones y de la extracción de hidrocarburos están protegidas por normativas y tratados internacionales, aún que las evaluaciones de impacto ambiental presentadas por las empresas interesadas no los tienen presentes.

Visto como actúa la justicia española en los casos de catástrofes naturales por contaminación de hidrocarburos (Prestige), a las empresas multinacionales dedicadas a las energías fósiles les sale a cuenta poner en peligro el patrimonio comunitario para la obtención de beneficios privados. La historia nos ha dejado múltiples ejemplos de catástrofes ambientales como la del Exxon Valdez en Alaska, la de Deepwater Horizon en el Golfo de Méjico o la del Prestige en Galicia. La mejor manera de evitar estas catástrofes ambientales es cambiar la obsoleta energía fósil por las energías renovables, el ahorro energético y la eficiencia energética.

Jaume Vidal Rubí

Bibliografía

ACIEP http://www.aciep.com/

Cetáceos, pesca y prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias. Universidad de la Laguna. Facultad de Biología. http://www.gobcan.es/opencms8/export/sites/presidencia/prospecciones/ficheros/doc/informe_007.pdf

Ecologistas en Acción http://www.ecologistasenaccion.org/article27559.html

Greenpeace http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/10-y-una-razn-por-las-que-greenpeace-se-opone/blog/48679/

Marine Seismic Operations. IAGC March, 2002 http://www.iagc.org/files/306/

Oceana http://oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/comunicados-de-prensa/la-mitad-del-mediterraneo-espanol-podria-abrirse-a-la-explotacion-de-hidrocarburos/fe

Seismic survey. APPEA, the voice of australian’s oil and gas industry http://www.seismicsurvey.com.au/

Image 1: Air view of the seismic survey vessel Source: IAGC. Courtesy of Veritas DGC

During the last months the media has been talking a lot about the marine prospections focused on the search of gas and oil in the Mediterranean occidental waters and in the Canary Islands. The political crisis between Russia and Europe that has evolved due to the conflict of the Crimean peninsula can lead to an energetic crisis as well. This political situation can accelerate the interest of the Oil Enterprises in the Mediterranean and Canary marine reserves.

Since 1981 the subsidiary of Repsol “Ripsa” extracts oil on a platform (Casablanca) near the Ebro Delta. The production is scant, but during the last years the production has increased from 2.000 oil barrels per day to 8.000 barrels because of having opened two new oil wells connected to the oil platform. In 2011 the government permitted the Scottish enterprise Cairn Energy to do seismic sounding between the coast of Ibiza and Valencia. At the moment there are active oil platforms in the Gulf of Cadiz, the Gulf of Biscay and at the coast of Tarragona. Furthermore, thirty new studies in the marine area have already been authorized. Oceana warns that 45% of the Spanish marine area will be open to oil exploration and its extraction, if the government approves the projects with outstanding administrative authorization.

With a percentage of 99’7%, Spain is highly dependent on the import of oil. To find oil reserves in the territorial waters can lighten this dependence of exterior sources. But this energy policy stands in opposition to the European energy strategy. On the other hand, the “Asociación Española de Compañías de Investigación, Exploración y Producción de Hidrocarburos y Almacenamiento Subterráneo (ACIEP)” defends that the oil exploration and the oil extraction can generate more than 250.000 new places of employment in 20 years.

The marine seismic exploration or marine seismic survey permits to find out whether there are optimal geological structures that contain hydrocarbon store. The world wide used type of seismic source is the airguns. The marine seismic survey is based on the mechanical generation of energy waves. These waves are emitted every 10 seconds towards the earth. The seismic cable or streamer detects the reflected energy that travels from the seismic source through the water layer down through the earth and back up to the surface, using pressure sensitive devices called hydrophones. The hydrophones convert the reflected pressure signals into electrical energy that is digitised and transmitted along the seismic streamer to the recording system on board the seismic vessel, where the data is recorded on a magnetic tape. These recordings are then taken and, after various adjustments done mostly by computers, transformed into visual images that give a picture of what the subsurface of the earth is like beneath the seismic survey area.

seismicsurveyImage 2: Explication about the process of the seismic survey Source: www.seismicsurvey.com.au

The most common marine seismic acoustic source generates intensity levels up to 250 decibel (dB). The scientific community adopts the acoustic intensity level up to 180 dB where cetaceans can suffer from irreversible physiological damages. The acoustic pollution can cause the dying of the marine species close to the seismic source. Physical internal injuries are possible consequences in case the marine species come close a few meters until kilometres to the acoustic source. There can also be long term effects because of the chronic exposition. Additionally, the acoustic source can indirectly harm the marine animals because of the changes in the accessibility of the captures, so that they suffer the same effects of the acoustic source. An immediate reduction of 70% of the captures in the areas close to the seismic survey is noticed. Between the Balearic Islands and the coast from Catalonia and Valencia exists a cetacean migration corridor. The seismic exploration area overlaps with this natural migration corridor. Xavier Pastor, the president of Oceana in Europe, says that we must not wait until oil spilling to regret damages. The seismic survey projects also affect the fishing grounds and the migration corridors of cetaceans, turtles and sharks. That means that form the beginning of the seismic exploration onwards there would be thousands of damaged organisms.

DibujoImage 3: Map of the marine seismic survey authorized areas. Source: WWF

The exploration and exploitation of the hydrocarbons compromise the local economy (tourism and fishing) and areas with a high marine biodiversity. The Canary Islands plan to create a cetacean shrine, but at the same time there will be nine marine seismic exploration areas in the region of the Canary Islands. The oceanographic peculiarities of the Canary Islands convert the archipelago in a rich region for cetaceans, where different migration species like the killer whale (Orcinus orca) or the monk seal (Monachus monachus) live. There also live local species like the common dolphin (Delphinus delphis), the bottlenose dolphin (Tursiops truncates) or the pilot whale (Globicephala macrorhynchus). In the Mediterranean Sea the meadows of Posidonea oceanica are one of the most important ecosystems. The Posidonea oceanica meadows are really important to the sustenance of the biodiversity. These meadows have a high capacity of capturing carbon and among the leaves live a big variety of species. An oil spill can be disastrous for the ecosystem of the meadows of Posidonia oceanica.

The political decision to use fossil energy with high power to produce the climate change goes against the EU strategy that aims at reducing the greenhouse gas emissions. The IPCC experts warn us constantly about the risk of global warming. If we do not take brave and radical decisions on a global level, we cannot stop the disaster that the experts describe so often. Moreover, we put the natural, social and economic inheritance of the Mediterranean and the region of the Canary Islands at risk. A lot of the vulnerable marine species that are protected under international treaty will be in danger because of the oil extraction and the seismic survey.

After the last ridiculous decision of legal authorities about the natural disaster Prestige in Spain, where 77.000 tons of oil caused an oil spill that affected 2.000 kilometres of the Spanish and French coast, the International oil enterprise can take at risk our communal inheritance to obtain a private benefit. The history shows multiple examples of environmental catastrophes: Exxon Valdez in Alaska, Deepwater Horizon in the Gulf of Mexico or the Prestige in 2002 in Spain. The best way to prevent these environmental catastrophes is leaving the old fossil energy and using renewable energy, energy efficiency and economizing energy.

Jaume Vidal Rubí

Bibliography

ACIEP http://www.aciep.com/

Cetáceos, pesca y prospecciones petrolíferas en las Islas Canarias. Universidad de la Laguna. Facultad de Biologia. http://www.gobcan.es/opencms8/export/sites/presidencia/prospecciones/ficheros/doc/informe_007.pdf

Ecologistas en Acción http://www.ecologistasenaccion.org/article27559.html

Greenpeace http://www.greenpeace.org/espana/es/Blog/10-y-una-razn-por-las-que-greenpeace-se-opone/blog/48679/

Marine Seismic Operations. IAGC March, 2002 http://www.iagc.org/files/306/

Oceana http://oceana.org/es/eu/prensa-e-informes/comunicados-de-prensa/la-mitad-del-mediterraneo-espanol-podria-abrirse-a-la-explotacion-de-hidrocarburos/fe

Seismic survey. APPEA, the voice of australian’s oil and gas industry http://www.seismicsurvey.com.au/

Published by Jaume Vidal Rubí

19 thoughts on “La realitat de les prospeccions marinesLa realidad de las prospecciones marinasThe truth about the marine seismic survey

 1. Hola Jaume! Gràcies per l’entrada al blog. Jo treballo per una companyia d’explotacions petrolíferes, i vull comentar l’article basant-me en la meva experiència.
  No he anat mai en cap vaixell d’aquests, però sí que algun cop he vist com es feia explotar un canó d’aquests en una plataforma. Unes hores abans de l’explosió, un biòleg marí col.locava uns micròfons a l’aigua per assegurar-se que no teniem cetacis a la vora. Només llavors teníem llum verda per activar el dispositiu. M’agradaria pensar que això és una pràctica comuna en la indústria.
  En quant a l’aposta per energies fòssils i la contradicció amb l’objectiud del 2030.. Desafortunadament les energies renovables no poden cobrir tota la demanada encara, i trigaran anys. És per això que mentrestant s’ha de seguir extraient hidrocarburs i buscant noves bosses, no podem cegar-nos a la realitat. Dient això no vol dir que defensi prospeccions a les Canàries o les Balears, simplement vull fer èmfasi en que no tot és blanc o negre.

  1. Hola Aveiana. Primer de tot donar-te les gràcies pel teu comentari que ens ajuda a comprendre una mica més el món de les prospeccions petrolíferes i gràcies també per llegir el nostre blog.

   M’alegra saber que es practiquen mesures preventives per reduir l’impacte de les prospeccions sobre els cetàcis. El que no tenc clar es l’efecte positiu d’aquestes mesures preventives en un vaixell en moviment. Un altre front obert és el perill de vessaments en l’extracció de petròli en aigües profundes. L’exemple més recent és l’accident de la plataforma Deepwater Horizon. Per tant tampoc podem obviar que el risc existeix i que per tant el patrimoni natural corre perill. Aquest patrimoni natural és el que ens fa ser una de les destinacions turístiques més importants del món. El valor monetari dels nostres paisatges és segur més elevat que el valor del petroli o del gas que es pugui trobar a les Balears o a les Canàries, ja que aquest paisatge el deixarem en herència als nostres descendents. En canvi l’única herència que podem deixar emprant les energies fòssils és l’augment de les emissions de CO2 i en conseqüència l’increment de la temperatura del planeta. Malauradament el preu del petroli el coneix tothom, però el valor (monetari) d’un paisatge o el de la posidònia la gent no el desconeix.

   És ben clar que l’oferta energètica generada per les fonts renovables no és suficient per abastir a tota la demanda. El problema és que la tecnologia existeix des de fa anys però el model energètic que interessa segueix sent un model basat en les energíes fòssils. Un clar exemple són les traves que posa el govern sobre les energies alternatives com per exemple la reforma elèctrica que encareix l’autoconsum. Els senyors feudals de l’edat mitjana ja varen comprendre que el lliure accés a les fonts d’energia no els hi convenia. Per això varen tirar abaix els molins de vent que omplien els camps d’Europa, deixant tant sols els molins justos que ells podien controlar i així poder cobrar un impost per el seu ús. Aquest impost avui en dia es diu “peatge de recolzament”.

   Citant al meu company Toni Siquier, “som una societat fòssil”.
   http://www.greenhub.cat/som-societat-fossil/

Leave a Reply