Pobresa energètica. El luxe de no passar fred a l’hivern

En plena onada de fred hivernal es reobre per enèsima vegada el debat a l’entorn de la pobresa energètica i les possibles mesures per evitar-la. Malgrat que les dades macroeconòmiques mostrin un creixement de l’economia catalana des  de fa mesos encara costa que les bones xifres arribin als col·lectius més vulnerables. La Generalitat va presentar el passat mes de novembre un informe que concloïa que el 19% dels catalans estan en risc de pobresa, especialment les persones immigrants i la gent gran. L’estudi apuntava també que el 16% d’ells no pot mantenir casa seva a una temperatura adequada (Generalitat de Catalunya, 2016) i per tant és víctima de l’anomenada pobresa energètica.

El fenomen de la pobresa energètica, entenent-la com la incapacitat d’una llar de satisfer una quantitat mínima de serveis de l’energia per a les seves necessitats bàsiques, com mantenir l’habitatge en unes condicions de climatització adequades per la salut (de 18 a 21 graus a l’hivern i 21 a l’estiu, segons els criteris de l’Organització Mundial de la Salut) és relativament nou a Espanya.  L’Associació de Ciències Ambientals (ACA) en realitza un estudi cada dos anys, basant-se en les dades de l’Institut Nacional d’Estadística. Però és complicat trobar un sol indicador que ens permeti resumir aquesta situació i, per tant, el diagnòstic real és molt més complex. Actualment s’analitzen principalment el nombre de factures impagades o les ajudes atorgades per Ajuntaments o  entitats socials com Càrites i Creu Roja. El tercer estudi de l’ACA conclou que un 11% de les llars espanyoles (que representen una població total de 5,1 milions de persones) tenen dificultats per mantenir la temperatura adequada durant l’hivern. Un altre 7% viu amb ingressos inferiors a la renda mínima d’inserció espanyola (417 euros al mes l’any 2014) després de pagar les factures d’energia i el manteniment de la llar. Els més vulnerables pel que fa a la composició de la llar són les famílies amb gent gran, les monoparentals i les que tenen tres o més nens dependents.  Segons el nivell d’estudis, les famílies amb índex d’analfabetisme més alt representen el 31% dels afectats enfront el 7% que tenen estudis superiors. Les famílies més vulnerables són també aquelles que tenen membres a l’atur i que viuen en habitatges de lloguer (Tirado Herrero, S et al. 2016).

La pobresa energètica està estretament relacionada amb la qualitat de vida i problemes de salut, fins el punt que podria estar ocasionant el 30% de les morts addicionals de l’hivern, segons estimacions de l’Organització Mundial de la Salut. Episodis com el de l’incendi que va causar la mort d’una àvia a Reus, la Rosa, quan es va oblidar d’apagar les espelmes que il·luminaven el seu pis sense electricitat des de feia mesos, no són tan excepcionals com semblen. El de la Rosa va ser el cinquè cas en 10 dies el mes de novembre amb incendis mortals provocats per espelmes, brasers o instal·lacions elèctriques en males condicions (Ayuso, 2016). 

La pobresa energètica s’ha incrementat un 22% respecte el darrer estudi de l’ACA i per això l’entitat reclama una sèrie de mesures amb caràcter d’urgència: impulsar la rehabilitació energètica dels edificis, impedir els talls de subministrament dels consumidors vulnerables, reformular les polítiques de finançament per garantir l’eficiència energètica o fomentar programes de formació en temes d’hàbits de consum són només algunes d’elles. Però sobretot cal seguir vetllant per mantenir el dret d’accés als subministraments bàsics, especialment en aquestes dates.

Alba Vidal

REFERÈNCIES

Ayuso, J (2016). Morir a l’hivern per no tenir llum. Publicat a El País: http://cat.elpais.com/cat/2016/11/16/espana/1479326585_160807.html (data de consulta: Gener 2017).

Tirado Herrero, S. Jiménez Meneses, L, López Fernández, J.L, Perero Van Hove, E, Irigoyen Hidalgo, V.M., Savary, P. (2016). Pobreza, vulnerabilidad y desigualdad energética. Nuevos enfoques de análisis. Madrid: Asociación de Ciéncias Ambientales.
Generalitat de Catalunya (2016) Pobresa i inclusió social. Recurs web disponible a: http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/pobresa_i_inclusio_social/ (consultat al Gener 2017).

Leave a reply:

Your email address will not be published.

Site Footer